TERMINY SPRAWDZIANU 2016


W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym:
  W terminie głównym: 5 kwietnia 2016 r. (wtorek)
 • część 1. - język polski i matematyka - godz. 9:00
 • część 2. - język obcy nowożytny - godz. 11:45
  W terminie dodatkowym: 2 czerwca 2016 r. (czwartek)
 • część 1. - język polski i matematyka - godz. 9:00
 • część 2. - język obcy nowożytny - godz. 11:45


Termin ogłaszania wyników


  Termin ogłaszania wyników sprawdzianu: 27 maja 2016 r.
  Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń: 17 czerwca 2016 r.
  Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym: 24 czerwca 2016 r
Stronę wykonała: Izabela Żarek