Opiekun - Anna Cybulska

Przewodnicząca - Adrianna Cybulska - kl. V

Z-ca Przewodniczącej - Albert Paśnicki - kl. VI

Sekretarz - Amelia Zielińska - kl. IV

Skarbnik - Jakub Sowa - kl. VI

Członkowie - Miłosz Kaczorowski - kl. IV

- Weronika Klepacka - kl. VI

- Izabela Przybysz - kl. VI

Stronę wykonała: Izabela Żarek