Zespół Szkolno Przedszkolny w Woli Rębkowskiej rozpoczął funkcjonowanie z dniem 1 września 2014 r. W skład zespołu wchodzą: Publiczne Przedszkole "Słoneczko" w Woli Rębkowskiej, Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Rębkowskiej oraz Szkoła Filialna w Krystynie. Od 1 września 2017r. połączona z Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Woli Rębkowskiej.

Szkoła w Woli Rębkowskiej ma przeszło 130 - letnią historię. Z materiałów źródłowych wiadomo, że istniała ona już w roku 1871 i zajmowano się w niej nauczaniem początkowym. W okresie międzywojennym mieszkańcy wsi uczęszczali do 4-klasowej szkoły, która mieściła się w zabudowaniach P. Zawadki. Z zachowanych protokołów zebrań Rady Gromadzkiej tego okresu wynika, że poważnie myślano o budowie nowej szkoły. W dniu 27 września 1934 roku zanotowano: "… w planie pracy Rady Gromadzkiej uchwala się: budowę szkoły wyższej (siedmioklasowej trzeciego stopnia) w połączeniu dwóch rejonów: Rębkowa i Woli Rębkowskiej. Realizację budowy przeprowadzić w porozumieniu się ze wsią Rębkowem." Z pomysłu tego jednak zrezygnowano, zdecydowano zaś o budowie szkoły II stopnia dla Woli Rębkowskiej, Krystyny i Kolonii Rębków. Na zebraniu 23 stycznia 1938 roku Gromada uchwaliła dobrowolne opodatkowanie się, zaplanowała sprzedaż starego budynku szkolnego i wybrała komitet budowy szkoły w składzie: Lenarczyk Franciszek, Nowak Ludwik, Mianowski Wojciech, Głaszczka Franciszek, Witakówna Janina (kierownik szkoły). Wybuch wojny zniweczył te plany, a stara szkoła uległa całkowitemu zniszczeniu. Po wojnie wrócono do pomysłu budowy wspólnej szkoły dla Woli Rębkowskiej i Rębkowa, wykopano nawet fundamenty na działce obok drogi łączącej obie wsie, ale na tym zakończono tę inwestycję. W 1958 roku z inicjatywy mieszkańców wsi rozpoczęto budowę nowej szkoły. 7 stycznia 1962 roku, tuż po feriach zimowych, rozpoczęły się zajęcia w nowym budynku. Pierwszym dyrektorem szkoły został Józef Witak, który sprawował tę funkcję do 1964 r. Po nim nastąpili kolejno: Stanisława Lenarczyk, Jadwiga Papiernik, Danuta Chmielak, Kazimiera Bokus, Krystyna Wocial, Marek Zieliński, Stanisław Poświata z dniem 1 września 2014 roku funkcję tę objęła Renata Boryń.

Przez okres swego istnienia szkoła spełniała różne funkcje, które związane były z życiem wsi. Latem organizowano w niej dla miejscowych dzieci kolonie, a zimą zimowiska. Do momentu oddania do użytku nowej remizy strażackiej, to właśnie w szkole odbywały się zebrania Rady Sołeckiej, Rady Nadzorczej GS, Koła Gospodyń Wiejskich, spotkania strażackie, mleczarskie. Organizowano w niej różnego rodzaju szkolenia i kursy (kroju, szycia, gotowania). W kolejnych latach szkoła została rozbudowana. W roku 1995 zakończono budowę sali gimnastycznej, a w roku 1999 zachodniego skrzydła. Zgodnie z założeniami reformy oświaty w Woli Rębkowskiej zlokalizowano jedno z trzech gimnazjów Gminy Garwolin. Umieszczono go w gruntownie zmodernizowanej starej szkole, zaś nauka w 6-klasowej szkole podstawowej odbywała się w nowym zachodnim skrzydle. Dziś po reformie Ministra Oświaty przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum to jedna placówka, która może pochwalić się wspólnymi sukcesami zarówno w dziedzinie edukacji jak i wychowania.
Stronę wykonała: Izabela Żarek