Publiczne Przedszkole "Słoneczko" w Woli Rębkowskiej

Nie jest znana dokładna data rozpoczęcia działalności przez Przedszkole w Woli Rębkowskiej, ponieważ nie zachowały się żadne dokumenty potwierdzające powołanie tej placówki. Szacuje się, że istnieje już przeszło pięćdziesiąt lat. Początkowo mieściło się w izbach wynajętych w domu miejscowego gospodarza.

W latach pięćdziesiątych przeniesiono je do budynku, który zajmowała Gromadzka Rada Narodowa w Woli Rębkowskiej, gdzie funkcjonowało do sierpnia 2000 roku w liczbie dwóch oddziałów. Decyzją Zarządu Gminy Garwolin z czerwca 2000 roku, z uwagi na słaby stan techniczny budynku, przeniesiono je do pomieszczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Rębkowskiej.

Do przedszkola uczęszczają dzieci głównie z Woli Rębkowskiej i okolicznych wsi: Rębków, Stara Huta, Krystyna, Wola Władysławowska, Budy Uśniackie, Władysławów, Wilkowyja, Stoczek.

1 września 2010 r. została oddana do użytku nowa część Publicznego Przedszkola w Woli Rębkowskiej. Jest to nowoczesny budynek, specjalnie zaprojektowany i dostosowany do potrzeb najmłodszych. Obiekt spełnia wszystkie normy wymagane w budownictwie oświatowym. Budynek mieści cztery sale zajęć oraz pomieszczenia pomocnicze, został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę podjazdu na zewnątrz budynku. Istotą inwestycji było stworzenie warunków do podniesienia poziomu nauczania oraz pośrednio, przez poprawę jakości infrastruktury służącej edukacji i poszerzenia oferty przedszkola, wzrost poziomu wykształcenia najmłodszych mieszkańców Gminy Garwolin; wyrównania szans dzieci, w tym także niepełnosprawnych, z terenu Gminy Garwolin wobec większych miast województwa w dostępie do dalszej edukacji i możliwości rozwijania zainteresowań. Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych poprawi sytuację na lokalnym rynku pracy. Możliwość pozostawienia dzieci w placówce oświatowej pozwoli rodzicom podjąć lub kontynuować pracę zawodową bez konieczności organizowania opieki nad dzieckiem we własnym zakresie. Dzięki nowo wybudowanemu przedszkolu edukację przedszkolną ma zapewnione ok. 125 dzieci. Pomieszczenia przedszkola będą wykorzystywane na cele edukacji i prowadzenia zajęć dodatkowych w godzinach popołudniowych dla dzieci w wieku do 5 lat. Ale z upływem lat wiemy, że ta przestrzeń jest już dla nas mała. Podjęto decyzję o zaadoptowaniu góry przedszkola by większa liczba dzieci z radością i zadowoleniem również rodziców mogła uczyć się w tej placówce.

SŁOWA HYMNU PRZEDSZKOLA

1. Czy to chłopiec, czy dziewczynka
To wesoła jest dziś minka,
Bo w SŁONECZKU dzisiaj gości
Bo tu wiele jest radości.

REF.: Przedszkole SŁONECZKO to nasz drugi dom
Nie pytaj dlaczego, tylko do nas wstąp.
Przedszkole SŁONECZKO to nasz drugi dom
Nie pytaj dlaczego, tylko z nami bądź.

2. Czy to zima, czy to lato
Spójrz jak pięknie mamo, tato
Wasze zuchy maszerują
Przedszkolakiem już się czują.

REF.: Przedszkole SŁONECZKO...

3. Tu się bawią, tu rysują,
Tańczą, lepią i malują
Bo to SŁONKO nasz promyczek
Daje im radosne życie.

REF.: Przedszkole SŁONECZKO...
Stronę wykonała: Izabela Żarek