Renata BoryńDyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
W Woli Rębkowskiej

staż pracy - 20 lat
mgr filologii polskiej
nauczyciel dyplomowany
ukończyła zarządzanie oświatą
posiada kwalifikacje do nauczania:
języka polskiego
przyrody, plastyki, muzyki
wychowania przedszkolnego
nauczania zintegrowanego
korektywy
oligofrenopedagogiki
zajęć sportowych
zajęć sprawnościowo-zdrowotnych

Stronę wykonała: Izabela Żarek