Wzór usprawiedliwienia/zwolnienia ucznia


Zgłoszenie dziecka na świetlicę szkolną   Harmonogram i kryteria rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
oraz klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019Zarządzenie Wójta Gminy Garwolin w sprawie określenia terminów postepowania rekrutacyjnego oraz terminów składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w roku szkolnym 2018/2019Zarządzenie Wójta Gminy Garwolin w sprawie określenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych
w roku szkolnym 2018/2019Informacja dotycząca kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz klas I szkół podstawowych
w roku szkolnym 2018/2019Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole.Deklaracja kontynuacji edukacji w oddziale przedszkolnym.Deklaracja kontynuacji edukacji w publicznym przedszkolu.

Stronę wykonała: Izabela Żarek i ...TM...