Protokół i rozliczenie z loterii fantowej z dn.24.02.2019r.

Informacji o konkursie dla dzieci pt. Bezpiecznie na Wsi..."

Rekrutacja dzieci i uczniów w roku szkolnym 2019/2020Punkt Konsultacyjny “Tu i Teraz” działający Gminie Garwolin
List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców

List Minister Edukacji Narodowej do dyrektorów


Materiały informacyjne dotyczące rekrutacji
na rok szkolny 2019 - 2020
do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.
Szanowni Państwo,
Rodzice i Opiekunowie,


w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zabezpieczenie Państwa Dziecka przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne.

W Europie szczepienia ochronne są prowadzone od ponad 200 lat. W ostatnich dziesięcioleciach w dużym stopniu przyczyniły się one do spadku zachorowań na choroby zakaźne, co znacząco wpłynęło na poprawę sytuacji epidemiologicznej. Tak niski poziom zachorowań zawdzięczamy wysokiej wyszczepialności społeczeństwa w latach 90. XX w., utrzymującej się na poziomie 95-98%. Niepokoją zatem ostatnie dane, które wskazują, że spada liczba osób poddających się szczepieniom przy jednoczesnym wzroście osób uchylających się od nich i wyrażających negatywne opinie na temat szczepionek.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie informuje, że na terenie województwa mazowieckiego, w dniach od 15 do 26 września 2018 r. będzie prowadzona jesienna akcja sczepienia lisów.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół, Przedszkoli i Placówek Oświatowych,

przed nami nowy rok szkolny 2018/2019. To kolejny etap wprowadzania zmian w systemie oświaty, których celem jest unowocześnienie polskiej szkoły i wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z różnych środowisk.

Jednocześnie od września zaczną obowiązywać nowe rozwiązania w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli. O najważniejszych z nich piszę w specjalnym liście skierowanym do dyrektorów i nauczycieli. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z listem i przekazanie go nauczycielom zatrudnionym w Państwa szkołach i placówkach.

Dołączam także list skierowany do rodziców i opiekunów, w którym informuję o przysługujących im kompetencjach oraz możliwościach włączania się w działalność szkoły. Uprzejmie proszę o przekazanie listu rodzicom, szczególnie tym, którzy będą uczestniczyli w pracach rady rodziców. Pragnę dodać, że przygotowaliśmy dla nich specjalny poradnik przybliżający sposób działania rady rodziców „Rady rodziców. Zasady i kompetencje działania”. Proszę, aby za Państwa pośrednictwem rodzice mogli zapoznać się z treścią poradnika.

Życzę wszelkiej pomyślności w nowym roku szkolnym 2018/2019.
Z poważaniem
Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej
załączniki:

Ze względu na rozbudowę przedszkola informujemy,
że plac zabaw zostaje wyłączony z użytku do odwołania. Obowiązuje zakaz wstępu osób nieupoważnionych.

Wykaz podręczników rok szkolny 2018/2019


Szkoła Podstawowa kl. I-VIII
Gimnazjum kl. III
Podręczniki do religii
Podręczniki i ćwiczenia będą dostępne dla uczniów w szkole od IX 2018 r. z wyjątkiem podręczników do religii we wszystkich klasach i podręcznika do j.rosyjskiego w kl. VI.
Dyżur przedszkoli Gminy Garwolin w okresie wakacyjnym:


1. Przedszkole ,,Leśne skrzaty" w Michałówce - 25.06 -13.07.2018
2. Przedszkole ,,Słoneczko" w Woli Rębkowskiej - 16.07 -3.08.2018
3. Przedszkole ,,Bajkowa kraina" w Sulbinach - 06.08 -24.08.2018
4. Przedszkole, do którego dziecko uczęszczało w roku szkolnym 2017/2018-27.08 -31.08.2018
Deklarację na dyżur wakacyjny należy pobrać i złożyć u nauczyciela w grupie
do 15.06.2018r.„Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka” na rok szkolny 2018/2019.


List do Uczniów i Uczennic
z okazji zakończenia
roku szkolnego 2017/2018

Drodzy i Szanowni,
za chwilę po raz ostatni zadzwoni szkolny dzwonek ogłaszając koniec roku szkolnego.

Z pewnością poczujecie radość związaną z rozpoczynającymi się wakacjami. Domyślam się, że nie możecie się już doczekać długich letnich dni wypełnionych zabawą i przygodami. To bez wątpienia dla Was najpiękniejszy i zawsze mocno wyczekiwany okres w całym roku. Jest to czas beztroski, ale nie może być pozbawiony refleksji związanej z bezpieczeństwem Waszym i Waszych znajomych. Pamiętajcie, że od podejmowanych decyzji może zależeć zdrowie, a nawet życie innych. Często o tym przypominam, ale nigdy nie jest dość, by podkreślać, że odwaga ratuje życie - odwaga, która jest odpowiedzialnością za siebie i bliskich.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało specjalny
„Poradnik bezpiecznego wypoczynku”
Można w nim znaleźć wszystkie najważniejsze informacje, istotne dla rodziców i opiekunów, dotyczące przygotowań do wyjazdów na letni wypoczynek.
XIII edycja konkursu fotograficznego "Mazowsze bliskie sercu"

Już po raz trzynasty fotografowie-amatorzy staną w szranki konkursu fotograficznego "Mazowsze bliskie sercu", organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Temat konkursu "Mazowsze - a czas płynie" nawiązuje do szczególnych wydarzeń w 2018 roku, takich jak jubileusze 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i 20-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego.

To doskonała okazja do budowania poczucia tożsamości lokalnej, promocji Marki Mazowsze, kreującej i utrwalającej wizerunek Mazowsza jako regionu - lokalizacyjnie, historycznie, kulturowo i biznesowo - stanowiącego serce Polski, a tym samym ostoję polskości. Pragniemy zaprosić uczestników konkursu do podróży po naszym regionie, zwiedzania niezwykłych miejsc, tajemniczych zakątków, które warto uwiecznić na fotografii.

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Warszawie serdecznie zaprasza uczniów
do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym
„POLSKIE ŚLADY W EUROPEJSKICH MIASTACH”

Szanowni Państwo
,

1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł. Będą mogli przeznaczyć je na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24. roku życia. Program „Dobry Start” to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7. roku życia do zakończenia zajęć.

Serdecznie zapraszamy na ciekawe spotkanie autorskie

ZE ZNANĄ DZIENNIKARKĄ I PUBLICYSTKĄ,AUTORKĄ KSIĄŻEK:
"Ostatnia wyspa komunizmu: Jan Paweł II na Kubie", "Droga 66", "Co się stanie z Ameryką"

DOROTĄ WARAKOMSKĄ

11.06.2018 r. godz. 13.00
Polska. Europa. Ameryka.
Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?


Szanowni Państwo,

W związku z reformą oświaty, a szczególnie egzaminem ósmoklasisty, Politechnika Warszawska poprzez PW Junior postanowiła wesprzeć uczniów, rodziców i nauczycieli w edukacji przedmiotów politechnicznych.

O F E R TY W Y P O C Z Y N K U

Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich "REGIONY" po raz kolejny organizuje
wypoczynek dla dzieci rolników, których co najmniej jeden z rodziców objęty jest ubezpieczeniem w KRUS.
Kolone letnie organizowane dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia - urodzonych po 1 stycznia 2002 r., których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS


Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo –Wychowawczych im. Teresy Kras
Wypoczynek organizowany dla dzieci, które nie ukończyły 16 lat.MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ
ANNA ZALEWSKA


Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół, Przedszkoli i Placówek Oświatowych, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie,

stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości to wyjątkowa rocznica, a jednocześnie niepowtarzalna okazja, by podjąć działania służące budowaniu wspólnoty, kształtowaniu tożsamości narodowej i poczucia dumy z bycia Polakiem. Chcąc włączyć uczniów we wspólne świętowanie 100-lecia polskiej niepodległości, ogłosiłam rok szkolny 2017/2018 "Rokiem dla Niepodległej".
Ufam, że hasło to stanie się impulsem do podejmowania działań edukacyjnych, kulturalnych i wychowawczych. Chciałabym, aby pogłębiły one wiedzę o naszych dziejach i wzmocniły kształtowanie postaw patriotycznych.


Szkoła i przedszkole odgrywają istotną rolę w wychowaniu młodego człowieka. Nauczyciele, wprowadzając ucznia w świat wartości, uczą jednocześnie szacunku do własnej kultury, historii i języka ojczystego. Kształtują oni również przywiązanie do symboli narodowych, naszej tradycji, a także dziedzictwa poprzednich pokoleń. Treści z zakresu wychowania patriotycznego są ważną częścią nowej podstawy programowej i mogą być realizowane w ramach różnych zajęć lekcyjnych, przy wykorzystaniu urozmaiconych metod dydaktycznych. Zachęcam Państwa do podejmowania takich działań.


UWAGA RODZICEW dniach 5 - 16 lutego 2018 r. należy składać deklaracje kontynuacji edukacji w Przedszkolu "Słoneczko" w Woli Rębkowskiej. Deklaracje należy pobrać w sekretariacie nr 2 (znajdującym się przy sekretariacie w budynku szkoły podstawowej), tam też należy je złożyć.

Proszę dokładnie wypełnić deklarację i przestrzegać wyznaczonego terminu składania.Harmonogram i kryteria rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
oraz klas I szkół podstawowychDokumentację należy złożyć w sekretariacie nr II na terenie szkoły podstawowej.
Deklaracje kontynuacji należy złożyć w sekretariacie nr II w dniach od 5.02.2018r. do 16.02.2018r.


Zarządzenie Wójta Gminy Garwolin w sprawie określenia terminów postepowania rekrutacyjnego oraz terminów składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w roku szkolnym 2018/2019Zarządzenie Wójta Gminy Garwolin w sprawie określenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych
w roku szkolnym 2018/2019Informacja dotycząca kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz klas I szkół podstawowych
w roku szkolnym 2018/2019Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole.Deklaracja kontynuacji edukacji w oddziale przedszkolnym.Deklaracja kontynuacji edukacji w publicznym przedszkolu.

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

I Ogólnopolska Konferencja dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej "Wzmacniacz Nauczanki" Poznań, 15-16 marca 2018 r.

Pragniemy zaprosić Państwa na 2. już konferencję dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej "Wzmacniacz Nauczanki".

Korzystając z naszych wieloletnich doświadczeń w pracy z nauczycielami oraz tych pochodzących z zeszłorocznego spotkania pragniemy zaproponować Państwu bogaty, rozwijający program.
Chcemy pokazać możliwości jakie dają aktywne formy nauczania, opierające się na pedagogice przygody. Pragniemy pokazać nauczycielom, że proces dydaktyczny nie musi odbywać się w szkolnej ławce - najbardziej naturalne formy bazują na doświadczeniu, przeżywaniu, dociekaniu, eksperymentowaniu.
Aby dobrze wykorzystać możliwości jakie daje nam naturalny rozwój dziecka należy jednak dowiedzieć się jak konstruować zajęcia, aby zabawa stała się efektywną nauką.

"Bo nauczyciel jest kapitanem, co na okręcie dookoła świata,
płynie wraz z nami przez szkolne lata".

Takie motto towarzyszyło uroczystej akademii poświęconej nauczycielom i pracownikom szkoły, z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 13 października 2017r. sala gimnastyczna przybrała odświętny wygląd. Uczniowie klasy 3 "b" w części artystycznej przedstawili spektakl kabaretowy pt. "Życia mała garść". Został on wyreżyserowany przez p. Annę Cybulską, scenografię przygotowała p. Monika Paziewska. Młodzi aktorzy w żartobliwej formie ukazali scenki z życia szkoły. Podkreślili, jak ważną rolę odgrywają w nim nauczyciele. Święto edukacji uczniowie uczcili wierszem, muzyką, piosenką.
Występem uczniowie klasy 3 "b" dziękowali nauczycielom za codzienny trud i pracę nad kształtowaniem uczniowskich umysłów i charakterów.

Na ręce pani dyrektor Renaty Boryń złożyli bukiet kwiatów wraz z serduszkiem czerwonym jako dar wdzięczności za trud i pracę dla nauczycieli i pracowników szkoły. Wszyscy nauczyciele otrzymali słodkie upominki przygotowane przez uczniów klasy 3 "b" wraz z nauczycielkami i SU.


Pani dyrektor Renata Boryń podziękowała nauczycielom za trud wkładany każdego dnia w proces dydaktyczno-wychowawczy, za kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów, pomoc uczniom i ich rodzicom oraz za tworzenie w szkole miłej atmosfery.?

"W tym wyjątkowym dniu życzę Wam wytrwałości, sukcesów, ale przede wszystkim wykonywania swoich obowiązków z radością. Wiem, że czasem jest ciężko, że spotykamy na swej drodze wiele przeciwności losu. Ale pamiętajmy - możemy być z siebie dumni z powodu tego, kim jesteśmy.

Uczniowie! Tyle jeszcze przed Wami nowych dróg i ścieżek do zbadania, odkrycia, przebycia. Nauczyciele - w Waszych rękach jest przyszłość Waszych podopiecznych, od Was zależą ich umiejętności, wiedza, a także charaktery i pasje". Natomiast pozostałym pracownikom podziękowała za zaangażowanie i sumienne wykonywanie swoich obowiązków. Odśpiewano wspólnie 100 lat!

Na zakończenie uroczystości przedstawiciel Rady Rodziców p.Tomasz Górski na ręce pani dyrektor przekazał prezent od rodziców i zaprosił wszystkich pracowników szkoły na słodki tort.
Anna Cybulska

   


Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania, który świętowaliśmy nieco wcześniej, tj. 28 września, do Przedszkola "Słoneczko" w Woli Rębkowskiej przyjechał aktor teatralny, filmowy, gwiazda serialu "Na sygnale", w którym gra jedną z głównych ról - pan Tomasz Piątkowski - serialowy dr Artur GóraStronę wykonała: Izabela Żarek i Marceli Tomaszek